Tại sao PDF Sign trở thành màu đen khi tôi ký tên?

Để tạo ra một chữ ký PDF Sign màu:

1.Trong File menu, chọn Preferences.

2.Trong PDF Sign, bỏ tùy chọn Convert PDF Sign thành Black & White.

3.Chọn OK để lưu thay đổi.

4.Kí lại một lần nữa, bạn sẽ nhận một chữ kí với màu mới.