Làm thế nào để in nhiều bản trong Foxit

Pacisoft – Làm thế nào để in nhiều bản trong Foxit

1.Trong cửa sổ Print, chọn Multiple Pages per Sheet.

2.Trong Pages, thêm trang với comma-separated.

Vi Dụ: Chọn 2×2 sẽ ra 4 trang.