Không mở các bản vẽ ZWCAD

Pacisoft – Không mở các bản vẽ ZWCAD

Vấn đề này có thể do nhiều lý do, chúng ta hãy kiểm tra vấn đề bằng cách bước sau đây.

Nguyên nhân 1:

Các phiên bản của tập tin bản vẽ có thể cao hơn so với các phiên bản của chương trình ZWCAD bạn đang sử dụng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng ZWCAD 2009 để mở một tập tin bản vẽ với định dạng là AutoCAD 2010, sau đó bạn sẽ nhận được tin nhắn minh họa dưới đây: “Error: I. Unable to open the requested file. Only drawing version 2.5 and higher are supported.”

Giải pháp: Mở bản vẽ với các phiên bản mới nhất của ZWCAD.

Nguyên nhân 2:

Mâu thuẫn với ngôn ngữ khu vực. Nói chung ZWCAD tương thích với hầu hết các ngôn ngữ, nhưng đối với một số tình huống đặc biệt thì không.

Giải pháp: Đổi tên tập tin với số hoặc tiếng Anh.

Nguyên nhân 3:

Các bản vẽ có thể bị hư hỏng.

Giải pháp:

Hãy thử sử dụng ZWCAD để sửa chữa bản vẽ.

  • Audit command: Từ menu File ZWCAD, chọn Drawing Utilities, và sau đó là Audit và sau đó cung cấp một báo cáo tình trạng của các tập tin, chẳng hạn như cho dù lỗi tồn tại trong nội dung của tập tin.
  • Recover command: Từ menu File ZWCAD, chọn Drawing Utilities, và sau đó chọn Recover. Lệnh này phục hồi hư hỏng các file bản vẽ ở định dạng DWG; file DXF có thể được phục hồi sau khi được mở ra.

Nguyên nhân 4:

Bạn có thể nhận được vấn đề này khi mở bản vẽ bằng cách bấm đúp vào các bản vẽ (nguyên nhân là do mở rộng tập tin registry của Windows).

Giải pháp: Thay vì cách nhấp đúp vào tập tin để mở nó, hãy thử mở nó thông qua menu File ZWCAD.