Khắc phục lỗi thiếu file trên Autodesk Inventor khi cài đặt mới

Pacisoft – Khắc phục lỗi thiếu file trên Autodesk Inventor khi cài đặt mới

Bước 1: Ấn Skip All tại cửa sổ Resolve link

thieu-file-inventor3

Bước 2. Xác định file bị thiếu. File thiếu sẽ có dấu hiệu như hình dưới, thường liên quan đến các chi tiết trong thư viện.

thieu-file-inventor4

Bước 3

  • a (đối với chi tiết thiết kế bằng accelerator). Ấn chuột phải vào thư mục chứa file thiếu, chọn Edit using Design Accelerator, chọn Ok.

thieu-file-inventor5

  • b (đối với file được chèn vào từ thư viện). Nhấp chuột phải vào Properties, chọn Component, Replacec from Content Center.

thieu-file-inventor7

Bước 4. Chọn lại chi tiết theo tên và kích thước hiển thị trên cây thư mục, OK.

thieu-file-inventor8

Hoàn thành!