Hướng dẫn cài đặt KeyShot

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt KeyShot

Kích hoạt License

Theo tiêu chuẩn, việc kích hoạt License chỉ được thực hiện một lần trên một máy, tuy vậy bạn có thể chuyển License cho 3 máy khác nhau ( trên các nền tảng khác nhau ).

Cài đặt tự động

Cho chạy chương trình KeyShot, sau đó chọn “Install License” rồi dẫn địa chị đến file “keyshot6.lic” để kích hoạt License.

Cài đặt thủ công

Copy file “keyshot6.lic” trực tiếp vào thư mục “Keyshot resources”.

Chuyển license cho máy khác

Khi chuyển license, bắt buộc máy tính phải được kết nối với internet. Khi license đã được chuyển, KeyShot có thể chạy trên máy được chuyển mà không cần kết nối internet.

Cách chuyển license

Tại máy đã được kích hoạt ( đã được kết nối internet ), chọn help > chọn Deactivate License on this Computer )

hinh1

Điền các thông tin cần thiết và chọn Next.

hinh1

Điền serial code, chọn Next.

hinh1