Thêm phông chữ từ Typekit trên Adobe

Thêm phông chữ từ Typekit trên Adobe

Bạn có thể chọn một kiểu chữ từ một trong số các đối tác của Typekit. Sau đó đồng bộ hóa nó với máy tính để bàn của bạn với Creative Cloud – hoặc sử dụng nó trên Web. Các phông chữ được đồng bộ hóa có sẵn để sử dụng bên trong tất cả các ứng dụng Sáng tạo Cloud, chẳng hạn như Photoshop hoặc InDesign, cũng như các ứng dụng dành cho máy tính để bàn khác, chẳng hạn như Microsoft Word.

Duyệt và đồng bộ hóa phông chữ từ Typekit

1. Bạn có thể truy cập thư viện Typekit từ nhiều nơi. Sử dụng bất kỳ sự kết hợp của các phương pháp này để phù hợp nhất với lựa chọn phông chữ mới trong quy trình làm việc hiện tại của bạn.

Từ Creative Cloud desktop app:

Trong tab Phông chữ, hãy nhấp vào Add Fonts from Typekit. Một cửa sổ trình duyệt mở ra và bạn đã đăng nhập vào Typekit.com.

Creative Cloud desktop app

Từ một ứng dụng tích hợp Typekit:

Trong trình đơn phông chữ của ứng dụng, hãy nhấp vào Thêm phông chữ từ Typekit. Cửa sổ trình duyệt được khởi chạy trực tiếp từ bên trong ứng dụng.

From within a Creative Cloud app

Trực tiếp trên trang web Typekit.com:

Sử dụng ID và mật khẩu Adobe của bạn để đăng nhập vào Typekit.com.

Typekit.com web interface

2. Bạn có thể duyệt qua phông chữ và lọc xuống các phông chữ mong muốn. Tính khả dụng của một phông chữ cụ thể được chỉ ra trên phông chữ.

Availability indicated on font cards

A. Web and sync B. Web

3. Nhấp vào thẻ của một phông chữ riêng lẻ để xem thêm chi tiết về phông chữ, bao gồm mẫu vật cho tất cả trọng lượng và kiểu có sẵn.

details of a font

4. Click Use Fonts.

5. Trong cửa sổ Sử dụng Gia đình này, chỉ định nơi bạn muốn đồng bộ phông chữ với máy tính để bàn hoặc thêm nó vào bộ dụng cụ để sử dụng trên Web

Use this family window

6. Chọn kiểu bạn cần từ gia đình phông chữ và sau đó nhấp Sync Selected Fonts.
Phông chữ được đồng bộ hóa với tất cả các máy tính mà bạn đã cài đặt ứng dụng Đám mây Sáng tạo. Để xem phông chữ, hãy mở ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud và nhấp vào bảng Phông chữ.

Add fonts from Typekit

Use synced fonts

Để sử dụng các phông chữ bạn đã đồng bộ hóa, chỉ cần mở bất kỳ ứng dụng nào trên máy tính để bàn và đi tới trình đơn phông chữ. Bạn sẽ thấy các phông chữ đã đồng bộ hóa trong danh sách các tùy chọn. Một số ứng dụng dành cho máy tính để bàn, như Microsoft Word, có thể yêu cầu khởi động lại sau khi một phông chữ mới đã được đồng bộ.

Typekit fonts in InDesign

Quản lý phông đồng bộ hóa

Bạn có thể xem các phông chữ được đồng bộ hóa trên máy tính của mình bằng bảng Phông chữ trong ứng dụng Máy tính để bàn Sáng tạo hoặc trong tài khoản Typekit.com của bạn.

Loại bỏ các phông chữ được đồng bộ hóa

Để xóa các phông chữ đã được đồng bộ hóa khỏi máy tính của bạn:

1. Trong bảng Phông chữ của ứng dụng Adobe Creative Cloud trên máy tính để bàn, nhấp vào Manage Fonts. Trang Phông chữ được ghép nối mở trong cửa sổ trình duyệt. Bạn cũng có thể đăng nhập Typekit.com và chuyển tới trang Synced Fonts của bạn trực tiếp

2. Ở bên phải của bất kỳ phông bạn không còn muốn sử dụng, hãy nhấp vào Remove.

Turn off Typekit

Bạn có thể bật hoặc tắt đồng bộ hóa phông chữ. Tắt đồng bộ hóa phông sẽ ngừng đồng bộ hóa phông chữ và loại bỏ bất kỳ phông chữ được đồng bộ hóa nào từ máy tính của bạn

1. Trong Creative Cloud desktop app, chọn Preferences > Creative Cloud.

2. Click Fonts.

3. Để bật hoặc tắt tính năng đồng bộ, chọn  On hoặc Off từ Typekit On/Off settings.

Fonts preferences

Dùng Typekit trong lúc offline

Nếu bạn ngoại tuyến trong khi ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud đang chạy và bạn đã đăng nhập, bất kỳ phông chữ được đồng bộ hóa sẽ vẫn có sẵn để sử dụng. Bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện cho lựa chọn đồng bộ phông chữ của bạn trên Typekit.com sẽ không được phản ánh cho đến khi bạn khôi phục kết nối.

Nếu bạn khởi chạy ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud trong khi ngoại tuyến, phông chữ sẽ không có sẵn và sẽ không hiển thị trong các trình đơn phông chữ chuẩn.

 

Có thể bạn quan tâm: