Lỗi code 43 khi installing Creative Cloud desktop app

Lỗi code 43 khi installing Creative Cloud desktop app

“Trình cài đặt không thể sao chép thư mục / tập tin quan trọng.” (Mã lỗi: 43)

Khi cài đặt hoặc cập nhật ứng dụng dành cho máy tính để bàn Adobe Creative Cloud. Bạn sẽ gặp lỗi “Installer không thể sao chép thư mục / tập tin quan trọng.” (Error code: 43) ”

Lỗi này có thể xảy ra khi trình cài đặt không có quyền truy cập đọc / ghi thích hợp vào một tệp hoặc tệp tin quan trọng. Để giải quyết vấn đề, hãy thử các giải pháp sau theo thứ tự.

Cách giải quyết:
Bước 1: Gỡ cài đặt ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud, và sau đó cài đặt lại nó.

Windows và Mac: Xem tại Cách gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app trên Windows và Mac

Bước 2: Tạm thời tắt phần mềm chống vi-rút.

Phần mềm chống vi-rút của bạn có thể ngăn các tệp tin được chuyển từ thư mục Temp vào thư mục Program Files hoặc Applications. Xem tài liệu về phần mềm chống virus để được hướng dẫn về cách tạm thời tắt kiểm tra vi rút.

Bước 3: Loại bỏ thủ công các thư mục bị ảnh hưởng

Chú thích:

Loại bỏ các thư mục / thư mục này có thể ảnh hưởng đến việc cài đặt và cấp phép cho các phần mềm Adobe cài đặt khác. Bạn có thể phải cài đặt lại các sản phẩm sau khi gỡ bỏ các thư mục.

1.Loại bỏ các thư mục / thư mục sau:

Windows 7, 8,1, 10

\ Users \ [user name] \ AppData \ Local \ Adobe \ AAMUpdater \ 1.0
\ Users \ [user name] \ AppData \ Local \ Adobe \ OOBE
Tập tin chương trình (x86) \ Common Files \ Adobe \ AdobeApplicationManager
Tập tin chương trình (x86) \ Common Files \ Adobe \ OOBE
hệ điều hành Mac

~ / Thư viện / Hỗ trợ Ứng dụng / Adobe / OOBE
~ / Thư viện / Hỗ trợ Ứng dụng / Adobe / AAMUpdater / 1.0
Thư viện / Hỗ trợ Ứng dụng / Adobe / OOBE
Hỗ trợ Thư viện / Ứng dụng / Adobe / AdobeApplicationManager
2. Tải xuống và cài đặt lại ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud.

Bước 4: Đăng nhập bằng tài khoản quản trị viên mới.

Đôi khi, tài khoản người dùng có thể bị hỏng và ngăn không cho trình cài đặt truy cập hoặc tạo các tệp và thư mục cần thiết. Tạo một tài khoản quản trị mới, đăng nhập vào tài khoản mới, và sau đó thử cài đặt lại ứng dụng Adobe của bạn. Để có hướng dẫn chi tiết, xem:

Mac OS X: Cài đặt hoặc chạy các ứng dụng của Adobe trong tài khoản người dùng mới 

Windows: Tạo tài khoản quản trị viên cục bộ mới 

Nếu bạn có thể cài đặt thành công ứng dụng Adobe của mình bằng tài khoản quản trị viên cục bộ mới. Bạn có thể di chuyển tài liệu và cài đặt của mình sang tài khoản mới và sử dụng tài khoản đó làm tài khoản mặc định mới của bạ

Bước 5: Khắc phục sự cố về sự không ổn định mạng

Kết nối mạng hoặc các vấn đề về ổn định có thể ngăn không cho trình cài đặt sao chép một tệp hoặc thư mục cần thiết.

1. Đảm bảo rằng bạn đã kết nối với Internet.

2. Đảm bảo bạn có thể tiếp cận các máy chủ kích hoạt của Adobe. Xem Xử lý sự cố kết nối nâng cao.

3. Thử một kết nối Internet thay thế: