Không thể thấy tệp thư viện người dùng trong Mac OS X 10.7 trở lên

Không thể thấy tệp thư viện người dùng trong Mac OS X 10.7 trở lên

Bạn có thể cần truy cập nội dung trong thư mục Library để khắc phục sự cố với các ứng dụng Adobe của bạn. Thư mục Library của người dùng được ẩn theo mặc định trong Mac OS X 10.7 và các bản phát hành sau này. Sử dụng một trong các phương pháp sau để làm cho nội dung thư viện của người dùng có thể nhìn thấy được.

Phương pháp 1:

1. Trong Finder, chọn Go> Go to Folder.

2. Trong hộp thoại Go To Folder, gõ ~ / Library

3. Click Go.

Phương pháp 2:
Giữ phím Alt (Option) khi sử dụng menu Go. Thư mục Library của người dùng được liệt kê bên dưới thư mục chính của người dùng hiện tại.

Lưu ý: Sau khi mở thư mục Thư viện, bạn có thể kéo biểu tượng Thư viện từ trên cùng của cửa sổ tới Dock, thanh bên hoặc thanh công cụ để làm cho nó dễ tiếp cận.

Phương pháp 3:

1. Khởi chạy Terminal từ Macintosh HD> Ứng dụng> Tiện ích.

2. Từ trong Terminal, nhập lệnh sau và nhấn Return:
Chflags nohidden ~ / Thư viện

3. Nhập mật khẩu quản trị hệ thống, nếu được nhắc, và nhấn Return.

Đóng Terminal. Thư mục Thư viện bây giờ hiển thị vĩnh viễn trong Finder.

Thông tin thêm:

Tagged:Tags: