Gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app

Gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app

Ứng dụng Adobe Creative Cloud dành cho máy tính để bàn là rất quan trọng đối với các chức năng của Creative Cloud. Như cài đặt ứng dụng Creative Cloud, đồng bộ hóa, đồng bộ hóa phông chữ, thư viện và hơn thế nữa. Adobe khuyến cáo rằng bạn không nên gỡ bỏ cài đặt ứng dụng này.

Tuy nhiên, trong các tình huống nhất định như Creative Cloud trên desktop app bị hỏng. Hoặc sự cố khi cài đặt một số ứng dụng Creative Cloud. Bạn có thể gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app.

Error Code 2

Ví dụ: bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau khi cập nhật Creative Cloud trên desktop app: Creative Cloud desktop failed to update. (Error Code: 2)

Lưu ý: Nếu bạn phải gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app. Hãy tải xuống và chạy trình gỡ cài đặt thực thi cho hệ điều hành của bạn. Bạn cần quyền quản trị để chạy trình gỡ cài đặt.

Gỡ cài đặt ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud trên Windows

 

TẢI VỀ

 

Tệp ZIP có chứa trình gỡ cài đặt thực thi (.exe). Giải nén và chạy nó trên Windows

  1. Tải xuống tệp ZIP có chứa trình gỡ cài đặt thực thi.
  2. Giải nén Creative Cloud Uninstaller.zip.
  3. Chạy tệp tin cài đặt thực thi, Creative Cloud Uninstaller.exe.
  4. Trình cài đặt nhắc bạn xác nhận rằng bạn muốn gỡ cài đặt Creative Cloud trên desktop app. Xem lại tin nhắn và nhấp vào Uninstall
    Click Uninstall
  5. Trình gỡ cài đặt gỡ bỏ ứng dụng khỏi máy tính của bạn và hiển thị một thông báo xác nhận. Nhấp vào Close.
    Uninstall successful message
  6. Tải xuống và cài đặt lại Creative Cloud trên desktop app.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về quá trình cài đặt, hãy xem Download và cài đặt ứng dụng Creative Cloud

Có thể bạn quan tâm: http://www.help.pacisoft.com/cach-khac-phuc-loi-failed-install-creative-cloud-tren-desktop-app/