Creative Cloud tự động đăng xuất hoặc yêu cầu đăng nhập nhiều lần

Creative Cloud tự động đăng xuất hoặc yêu cầu đăng nhập nhiều lần

Khi bạn khởi chạy ứng dụng Adobe Creative Cloud dành cho máy tính để bàn hoặc ứng dụng Creative Cloud như Photoshop. Bạn sẽ nhận được thông báo “You’ve been signed out” khi bạn không đăng xuất. Hoặc bạn nhận được thông báo “Sign In Required” khi bạn đã đăng nhập.

Sign in required

Giải pháp 1: Update Creative Cloud desktop app

1. Click Creative Cloud icon, nằm trong tác vụ (Windows) hoặc thanh trình đơn của Apple (Mac OS), để mở Creative Cloud desktop app.

2. Click icon bánh răng ở góc bên phải và chọn Quit.

Quit the Creative Cloud desktop app

3. Khởi chạy lại Creative Cloud desktop app:

  • Windows: Chọn Start > Programs > Adobe Creative Cloud.
  • Mac OS: Chọn Go > Applications > Adobe Creative Cloud > Adobe Creative Cloud.

4. Nếu bạn không sử dụng phiên bản mới nhất, một nhắc nhở để cập nhật xuất hiện. Click Update.

Một vấn đề đã biết với xung đột thông tin tài khoản Adobe ID được giải quyết trong các phiên bản sau hơn 1.2.1.260.

Giải pháp 2: Thiết lập tự động phát hiện các thiết lập mạng LAN (chỉ dành cho Windows)

1. Nhấp vào Creative Cloud desktop app.

2. Trong Internet Explorer, chọn Settings > Internet Options

3. Tại Connections panel, click LAN settings.

Network connections panel

4. Chọn tùy chọn Automatically detect settings, bỏ chọn tùy chọn Use automatic configuration script và Use a proxy server for your LAN. Click OK.

Automatically detect settings

5. Khởi động lại máy tính của bạn, và sau đó lặp lại các bước từ 1 đến 4 để đảm bảo rằng các thiết lập LAN thay đổi đã được giữ lại.

6. Restart lại Creative Cloud desktop app và đăng nhập lại Adobe ID and password.

Giải pháp 3: Khởi chạy Creative Cloud desktop app không bị cản trở.

1. Chạy tiện ích gỡ cài đặt Creative Cloud desktop app.

2. Cài đặt lại Creative Cloud desktop app.

Giải pháp 4: Xóa file opm.db

1.Thoát khỏi Creative Cloud desktop app.

2. Xóa file opm.db từ địa chỉ:

  • Mac OS: Mac HD/Users/<user account>/Library/Application Support/Adobe/OOBE

<user account>  là thư mục người dùng cụ thể của bạn

The <user account> /Library/ là thư mục  người dùng bị ẩn trong Mac OS 10.7 trở lên. Để truy cập nó Access hidden user library files.

  •  Windows: C:\Users\AppData\Local\Adobe\OOBE folder

3. Khởi chạy ứng dụng Máy tính để bàn Creative Cloud và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe của bạn.

Có thể bạn quan tâm:

 

Tagged:Tags: