Creative Cloud “Activation limit reached” hoặc lỗi “Sign-in failed”

Creative Cloud “Activation limit reached” hoặc lỗi “Sign-in failed”

Khi bạn khởi chạy một ứng dụng Creative Cloud or Document Cloud. Bạn sẽ gặp lỗi khi thông báo rằng đăng nhập không thành công, đã đạt đến giới hạn hoặc số lần kích hoạt tối đa.

Activation Limit Reached

Những lỗi này xảy ra nếu bạn cố gắng sử dụng ứng dụng trên nhiều hơn hai máy tính. Một thành viên Adobe Creative Cloud cho phép bạn sử dụng các ứng dụng trên hai máy tính. Để sử dụng ứng dụng của bạn trên máy tính thứ ba, hãy đăng xuất khỏi ứng dụng trên một trong hai máy tính đầu tiên. Đăng xuất tắt tất cả ứng dụng và dịch vụ Creative Cloud được cài đặt liên kết với ID Adobe của bạn trên máy tính đó.

Để giải quyết lỗi và tiếp tục sử dụng ứng dụng trên máy tính hiện tại, hãy thử các giải pháp sau.

Đăng xuất khỏi tất cả máy tính

Tùy chọn này cho phép bạn đăng xuất khỏi ứng dụng trên tất cả các máy tính khác. Bạn có thể sử dụng tùy chọn này từ xa, mà không nhất thiết phải truy cập vào các máy tính khác. Đó là một lựa chọn tốt để sử dụng nếu bạn bị mất máy tính khác hoặc vô tình gỡ cài đặt ứng dụng mà không cần đăng xuất trước.
1. Kết nối với Internet.

2. Chọn Sign me out of the other computers so I can sign in here Trong hộp thoại xuất hiện khi bạn cố gắng đăng nhập.

3. Click Continue.

4. Nhập ID và mật khẩu Adobe của bạn, nếu được nhắc.

Đăng xuất khỏi một máy tính duy nhất

Tùy chọn này cho phép bạn đăng xuất khỏi ứng dụng theo cách thủ công từ một trong các máy tính khác của bạn. Bạn cần truy cập vào máy tính khác, Internet và ứng dụng trên máy tính khác để sử dụng tùy chọn này.

1. Kết nối với Internet và khởi chạy ứng dụng trên máy tính khác.

2. Chọn Help > Sign Out.

3. Chọn Sign me out of the other computers so I can sign in here Trong hộp thoại xuất hiện khi bạn cố gắng đăng nhập.

4. Click Continue.

Đăng xuất khỏi trang tài khoản

Tùy chọn này cho phép bạn đăng xuất bằng cách tắt một thiết bị từ trang tài khoản của bạn trên adobe.com.

1. Truy cập tài khoản Adobe ID của bạn trực tuyến và đăng nhập bằng ID và mật khẩu Adobe.

2. Trong phần Plans & Products, click Manage plan.

Manage plan

3. Trong Thiết bị đã kích hoạt, hãy nhấp vào x bên cạnh thiết bị bạn muốn hủy kích hoạt.

Click next to the device you want to deactivate

4. Click Deactivate.

Click Deactivate

Để kích hoạt lại thiết bị, chỉ cần khởi chạy một ứng dụng của Adobe từ máy tính đó. Bạn sẽ được nhắc đăng nhập. Nếu không, hãy chọn Help > Sign In.

Có thể bạn quan tâm:

 

 

Tagged:Tags: