ZWSOFT cảm ơn PACISOFT về các hoạt động tích cực cho thị trường VN/Châu Á

ZWSOFT Trân Trọng Cảm Ơn PACISOFT
Về Các Hoạt Động Tích Cực Cho Thị Trường Châu Á

Chúng tôi – Đội ngũ ZWSOFT thị trường châu Á, viết thư này nhằm gửi lời cảm ơn chân thành đến PACISOFT vì các hoạt động tích cực đối với ZWSOFT tại thị trường này.

Chúng tối sẽ tiếp tục tổ chức các buổi gặp mặt sau mỗi hai năm. Đây là dịp để gặp gỡ, trao đổi và chia sẽ các kế hoạch trong tương lai. Trong năm nay , chúng ta đã thảo luận về rất nhiều chủ đề, như việc nâng cấp các chính sách chẳng hạn. Điều quan trọng là, chúng ta đều đưa ra các đề xuất và nếu các bạn muốn thực hiện các đề xuất này cho các kế hoạch tương lai, hãy liên hệ giám đốc khu vực để có các bước tiến hành tiếp theo.20160831105123911