CHAOSGROUP chính thức phát hành V-Ray 3 for SketchUp Beta

CHAOSGROUP chính thức phát hành V-Ray 3 for SketchUp Beta

CHAOSGROUP chính thức phát hành V-Ray 3 for SketchUp Beta

rhnio

V-Ray 3 for SketchUp chính thức được phát hành với nhiều tính năng mới, cãi thiện tốc độ render, giao diện được thiết kế trực quan, rõ ràng giúp tăng tốc quá trình làm việc của bạn.

 

Dưới đây là các tính năng nổi bật được thêm vào phiên bản lần này

sketchupv

No more noise – Với công nghệ chống nhiễu mới của V-Ray giúp bạn tự động giớn hạn nhiễu trong quá trình render một cách tự động lên đến 50%!

sketchupv

A better perspective – Với Aerial perspective controls, bạn có thể thêm độ sâu và môi trường có độ chính xác cao như thực tế.

sketchupv

Cutaways with Clipper – V-Ray Clipper cho phép bạn cắt và render các sections, bề mặt một cách dễ dàng.

Để tham gia sử dụng bạn beta này, truy cập và điền thông tin tại  complete the application form, mọi phản hồi cũng như thảo luận có thể thực hiện qua  V-Ray for SketchUp beta forum.