Chaos Group : V-Ray 3.3 for Maya tăng tốc độ xử lý lên đến 50%

Chaos Group : V-Ray 3.3 for Maya tăng tốc độ xử lý lên đến 50%

Thêm Variance-based Adaptive Sampler và Final Frame GPU Rendering vào bản cập nhật mới nhất

01/03/2016. SOFIA, Bulgaria. Chaos Group phát hành V-Ray 3.3 for Maya – bản cập nhật miễn phí, cãi thiện hoàn toàn so với phiên bản đầu tiên được phát hành, bao gồm tăng tốc độ xử lý đến 20-50% ở hầu hết các khung hình và hiệu năng tốt hơn cho các chi tiết hình học, kết cấu, bóng đỗ, và volume rendering.
Tính năng mới trong V-Ray 3.3 for Maya bao gồm Variance-based Adaptive Sampler [VBAS] cho phép phát hiện nhiễu và làm hình ảnh trở nên rõ nét hơn. Bằng việc cập nhật V-Ray’s core image sampler,giờ đây bạn có thể tùy chỉnh ánh sáng và chất liệu một cách tự động, giảm thời gian thiết lập và điều chỉnh theo nhu cầu cho các thiết kế chuyên nghiệp, mẫu quảng cáo, các công việc phim ảnh và truyền hình.

Bản cập nhật quan trọng này cũng bao gồm Final Frame Production Rendering trên GPU cho phéptối ưu hóa kết cấu hệ thống, thay đổi kích thước, load các cấu trúc nhanh hơn và cãi thiện chất lượng hiệu ứng shading. Khi kết hợp với GPU, cập nhật lần này sẽ cung cấp các hỗ trợ mạnh mẽ cho chi tiết tóc, hiệu ứng subsurface scattering. displacements, tiled textures, và light cache GI.
“V-Ray 3.3 for Maya là bản cập nhật lớn nhất của chúng tôi, tương đương với 2 gói dịch vụ trong một. V-Ray for 3ds Max và Maya giờ đây đã cùng đẳng cấp“ theo ông Vlado Koylazov, Giám đốc kỹ thuật của Chaos Group.

CÁC TÍNH NĂNG MỚI

Ray Traced Rounded Corners
• Generate smooth edges between different objects at render time with no extra modeling

Blended Triplanar Mapping Texture
• Quickly apply seamless textures without UVs

Stochastic Flakes Material
• Create ultra-realistic materials with sparkle effects like snow, sand, and car paints

V-Ray Falloff Texture
• Add falloff and Fresnel effects based on viewing direction

New Sky Model and Aerial Perspective
• Simulate more natural looking skies with the new Hosek sky model, and add realistic atmospheric depth with the aerial perspective volume shader

V-Ray Clipper with Render-Time Booleans

• Create sections and cutaways using any mesh object

CÁC TÍNH NĂNG ĐƯỢC CẬP NHẬT

Faster Volume Rendering

• Faster volume rendering with probabilistic sampling
• Supports OpenVDB caches from Houdini 15 and FumeFX
• Preview volume grid objects in the Maya viewport

Improved Global Illumination 

• More robust reflective GI caustics for better light propagation, and more natural illumination of interior scenes

Look Development
• Now supports look development nodes introduced in Maya 2016 Extension 1

OpenSubdiv 3.0
• Now supports the latest version of OpenSubdiv
• Up to 2X faster performance when calculating the subdivided meshes
• Added support for color sets

XGen
• Cache XGen collections to V-Ray scene files for better performance
• Added support for displacement, subdivision, and custom attributes through VRayUserColor texture
• Added support for frame animation from archive

User Interface
• Optimized user interface and default render settings