EULA là gì? Làm thế nào để tuân thủ chính sách cấp phép bản quyền phần mềm?

Đã từ rất lâu, thỏa thuận Giấy phép người dùng cuối  hay thoả thuận sử dụng sản phẩm, điều kiện sử dụng, Điều khoản Cấp phép Phần mềm trong tiếng Anh gọi là End User License Agreement được các nhà xuất bản phần mềm đưa vào bộ cài đặt phần mềm hoặc các tài liệu đi kèm, để nêu rõ về các điều khoản khi người dùng cài đặt và sử dụng phần mềm.

VUI LÒNG ÐỌC THỎA THUẬN GIẤY PHÉP NGƯỜI DÙNG CUỐI (“EULA”) NÀY CẨN THẬN. BẰNG CÁCH NHẤP VÀO “TÔI ÐỒNG Ý” HOẶC THỰC HIỆN BẤT KỲ BƯỚC NÀO NHẰM TẢI XUỐNG, THIẾT LẬP, CÀI ÐẶT HOẶC SỬ DỤNG TẤT CẢ HOẶC BẤT KỲ PHẦN NÀO CỦA SẢN PHẨM NÀY (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN Ở PHẦN MỀM VÀ CÁC TẬP TIN LIÊN QUAN (“PHẦN MỀM”), PHẦN CỨNG (“PHẦN CỨNG”), (CÁC) Ổ ÐĨA, HOẶC PHƯƠNG TIỆN KHÁC) (GỌI CHUNG LÀ “SẢN PHẨM”) THÌ BẠN VÀ CÔNG TY CỦA BẠN CHẤP NHẬN TẤT CẢ CÁC ÐIỀU KHOẢN VÀ ÐIỀU KIỆN CỦA EULA NÀY. NẾU BẠN LẤY SẢN PHẨM NÀY ÐỂ CHO CÔNG TY CỦA BẠN SỬ DỤNG, BẠN TUYÊN BỐ RẰNG BẠN LÀ MỘT NGƯỜI ÐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÓ THẨM QUYỀN RÀNG BUỘC CÔNG TY CỦA BẠN VỚI EULA NÀY VỀ MẶT PHÁP LÝ. NẾU BẠN KHÔNG ÐỒNG Ý, ÐỪNG NHẤP VÀO “TÔI ÐỒNG Ý” VÀ ÐỪNG TẢI XUỐNG, THIẾT LẬP, CÀI ÐẶT HOẶC SỬ DỤNG PHẦN MỀM.

Quyền sở hữu

 

Giấy phép Sản phẩm

 

Giới hạn

 

Bản cập nhật

 

Khác

 

Mục đích của EULA

Làm thế nào để tuân thủ EULA

Như đã nói, Phần mềm được cấp giấy phép, chứ không bán. Do đó, khi bạn đi mua Phần mềm bản quyền, thực chất, phải gọi chính xác là Mua giấy phép bản quyền phần mềm (software license).

Mỗi sản phẩm được hãng phát hành, tương ứng với các chức năng khác nhau (nhưng đồng nhất trong cùng  1 version ở bất kỳ đâu trên thế giới) và do đó, bạn cần kiểm tra kỹ giấy phép

  • Đối tượng sử dụng là ai? Cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ, giáo dục, phi lợi nhuận, phi chính phủ, từ thiện, sức khoẻ
  • Vị trí địa lý: Giấy phép ở mỗi khu vực và quốc gia có thể khác nhau, có thể có cùng 1 tên gọi sản phẩm nhưng bản quyền cho khu vực Bắc Mỹ và Châu Á có thể không thể kích hoạt cho cùng một bộ cài sản phẩm đó.
  • Loại bản quyền: Vĩnh viễn hay thuê bao
  • Số lượng thiết bị được phép cài đặt trên mỗi giấy phép
  • Hình thức cấp phép: Ví dụ OEM, FPP, ESD, Volume License OLP
  • Hình thức mua: Mới, gia hạn, nâng cấp, mua thêm
  • Thuế có áp dụng hay không? Cho đến 2019, bản quyền phần mềm được miễn thuế GTGT (X)