PACISOFT cung cấp tài nguyên Solarwinds cho đối tác, khách hàng bao gồm:

1/ Giới thiệu hãng
2/ Logo, icon Solarwinds
3/ Download và tài liệu sử dụng
4/ Các sản phẩm của Solarwinds
5/ Knowledge Base Solarwinds
6/ Các tính năng chính của Solarwinds
7/ Database Performance Analyzer
8/ Cấp phép sản phẩm Solarwinds
9/ Dành cho đại lý và đối tác
10/ Khách hàng của Solarwinds
11/ Thông tin khuyến mãi và hỗ trợ kĩ thuật

Giới thiệu hãng

Solarwinds là phần mềm giám sát mạng cho hệ thống quản trị của bạn. Đây là một hệ thống giám sát mạnh mẽ cho phép các tổ chức xác định và giải quyết các vấn đề cơ sở hạ tầng CNTT trước khi chúng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình hoạt động của các tổ chức, cơ quan hay doanh nghiệp.

Logo và icon

Link tải sản phẩm & tài liệu sử dụng

Các sản phẩm của Solarwinds

Thông tin các sản phẩm của Solarwinds tại đây

Knowleadge Base Solarwinds

Knowleadge Base của Solarwinds tại đây

Các tính năng chính của Solarwinds

Giám sát nhiều nguồn cung lỗi, hiệu quả và tính khả dụng.
Topology tùy biến và cảnh báo thông minh theo nhận thức.
Dự báo khả năng tự động làm việc của hệ thống mạng.
Hỗ trợ bản đồ mạng để xử lý các công việc một cách linh động.
Kiểm tra kĩ gói và phân tích hiệu quả của gói dịch vụ đó
Consultant- và dịch vụ miễn phí triển khai.

Database Performance Analyzer

Database Performance Analyzer tại đây

Cấp phép sản phẩm Solarwinds

Dành cho đại lý và đối tác

Một cơ hội mở được mở ra cho chúng ta:

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, việc sử dụng các ứng dụng để quản lý mạng ngày càng trở nên cần thiết. Mọi cơ quan, doanh nghiệp ngày càng phát triển phạm vi lớn mạnh với quy mô lớn và ngày phức tạp, do đó việc sử dụng các phần mềm quản lý mạng sẽ hỗ trợ rất tốt cho việc quản lý mạng.

Lợi ích tham gia Solarwinds cùng PACISOFT Distribution:

Chương trình đối tác & đại lý tạo cơ hội để bạn gia nhập vào một thị trường CAD/CAM, có danh tiếng và gia tăng lợi nhuận của bạn.

Kinh doanh thành công với phần mềm Solarwinds

1/ Chia sẻ thành công và lợi nhuận cao
2/ Hỗ trợ kinh doanh bao gồm tiếp thị, đào tạo, mở rộng thị trường
3/ Sản phẩm được updates liên tục và hỗ trợ tất cả các file phổ biến trong ngành công nghiệp

Khách hàng của Solarwinds

Thông tin khuyến mãi và hỗ trợ kĩ thuật