Phần này chỉ dành cho nội bộ và chỉ được phép xuất bản ra ngoài thông qua riêng lẻ từng tài liệu khi Đối tác/ Đại lý/ Khách hàng yêu cầu. 

PACISOFT cung cấp các tài nguyên dành cho Salesman và Đối tác/Đại lý/Khách hàng bao gồm

  • Brochure và các ấn phẩm, tài liệu công ty (thương hiệu)
  • Brochure các sản phẩm làm đại diện phân phối hoặc đối tác trực tiếp
  • Landing Page cho các sản phẩm chuyên biệt trên
  • Website riêng cho từng nhãn hàng trên
  • Truyền thông, PR, Báo chí, Sự kiện
  • Mẫu đối tác và đại lý hợp tác PACISOFT
  • Các mẫu Email Marketing
  • Các công cụ hỗ trợ khách hàng Help Center & Quản trị khách hàng PACISOFT CRM
Logo
LOGO PACISOFT - Blue
 LOGO PACISOFT - Blue
 
       
 
 
 
 
PACISOFT LogoWhite

 

 

Brochure và Hồ sơ năng lực (PDF)

Đối tác PACISOFT (PDF)

PACISOFT Software & Hardware Partner

Brochure các nhãn hàng được phân phối
Đăng ký làm đại lý PACISOFT

Quý Đối tác & Đại lý vui lòng tải bản đăng ký “Pacisoft Reseller Application”, điền các thông tin và đóng dấu, sau đó Scan cho chúng tôi qua partners@pacisoft.com

Đối với chính sách từng nhãn hàng xin vui lòng truy cập đến từng trang chuyên biệt hoặc liên hệ 0902 583553/ partners@pacisoft.com
Landing Page tổng hợp các nhãn hàng

Tổng hợp Landing Page các nhãn hàng. 

Tài nguyên sản phẩm – Resouces

Tổng hợp các trang tài nguyên

Truyền thông, báo chí, sự kiện

Xem trang truyền thông, báo chí, sự kiện

Nếu quý Anh/chị cần thêm thông tin hoặc tài liệu vui lòng gửi đến marketing@pacisoft.com