Phần này chỉ dành cho nội bộ và chỉ được phép xuất bản ra ngoài thông qua riêng lẻ từng tài liệu khi Đối tác/ Đại lý/ Khách hàng yêu cầu. 

PACISOFT cung cấp các tài nguyên dành cho Salesman và Đối tác/Đại lý/Khách hàng bao gồm

  • Brochure và các ấn phẩm, tài liệu công ty (thương hiệu)
  • Brochure các sản phẩm làm đại diện phân phối hoặc đối tác trực tiếp
  • Landing Page cho các sản phẩm chuyên biệt trên
  • Website riêng cho từng nhãn hàng trên
  • Truyền thông, PR, Báo chí, Sự kiện
  • Mẫu đối tác và đại lý hợp tác PACISOFT
  • Các mẫu Email Marketing
  • Các công cụ hỗ trợ khách hàng Help Center & Quản trị khách hàng PACISOFT CRM
Logo
LOGO PACISOFT - Blue
 LOGO PACISOFT - Blue
 
       
 
 
 
 
PACISOFT LogoWhite

 

 

Brochure và Hồ sơ năng lực (PDF)

Đối tác PACISOFT (PDF)

PACISOFT Software & Hardware Partner

Brochure các nhãn hàng được phân phối
Đăng ký làm đại lý PACISOFT

Quý Đối tác & Đại lý vui lòng tải bản đăng ký “Pacisoft Reseller Application”, điền các thông tin và đóng dấu, sau đó Scan cho chúng tôi qua partners@pacisoft.com

Đối với chính sách từng nhãn hàng xin vui lòng truy cập đến từng trang chuyên biệt hoặc liên hệ 0902 583553/ partners@pacisoft.com
Landing Page tổng hợp các nhãn hàng

Tổng hợp Landing Page các nhãn hàng. 

Tài nguyên sản phẩm – Resouces

Tổng hợp các trang tài nguyên

Tư vấn mua các sản phẩm

Tổng hợp website và tư vấn mua các nhãn hàng

Truyền thông, báo chí, sự kiện

Xem trang truyền thông, báo chí, sự kiện

Nếu quý Anh/chị cần thêm thông tin hoặc tài liệu vui lòng gửi đến marketing@pacisoft.com