Yêu cầu nền tảng và hệ thống của Foxit

Platform Support

Windows

 • Windows 7
 • Windows 8
 • Windows 10
 • Microsoft Office® 2007 hoặc mới hơn

OS X

 • OS X 10.9
 • OS X 10.10
 • OS X 10.11

Linux

 • Ubuntu Desktop 14.04
 • Ubuntu Desktop 14.10
 • Ubuntu Desktop 15.04
 • Red Hat Enterprise Linux Server 7.0
 • SUSE 12 Linux Enterprise Server
 • OpenSUSE 13.2

Đối với người dùng sử dụng các dịch vụ Active Directory Rights Management, các hệ thống sau được hỗ trợ:

 • Ubuntu Desktop 14.04
 • Ubuntu Desktop 14.10
 • Ubuntu Desktop 15.04
 • Red Hat Enterprise Linux Server 7.0
 • OpenSUSE 13.2

Citrix

 • Verified as Citrix Ready® with Citrix XenApp® 7.6

Yêu cầu phần cứng tối thiểu:

 • 1.3 GHz or faster processor
 • 512 MB RAM (Recommended: 1 GB RAM or greater)
 • 1 GB of available hard drive space
 • 1024*768 screen resolution