Trung tâm hỗ trợ Windows

Cho đến nay, chúng ta cũng đã trải qua hơn 5 hệ điều hành của Microsoft là Windows XP, Vista, 7, 8.1, 10. Có rất nhiều các vấn đề đã được cộng đồng và Microsoft ghi nhận, khắc phụ và hỗ trợ đến hết chu kỳ vòng đời sản phẩm

Windows

Để có được sự hỗ trợ cũng như tìm kiếm vấn đề bạn đang quan tâm, hãy truy cập website của Microsoft cho Windows TẠI ĐÂY

 • Windows 10
 • Windows 10 Mobile
 • Windows Insider Preview
 • Windows 8.1
 • Windows RT 8.1
 • Windows 7
 • Windows Vista
 • Windows XP
 • Windows Phone 8
 • Windows Update
 • Windows Media Player