Tổng quan Symantec Endpoint Protection 14

Symantec Endpoint Protection bảo vệ chống lại tất cả các loại của các cuộc tấn công và hoàn toàn phù hợp các công cụ bảo mật chống virus cần thiết. Cùng với hệ thống quản lý tập trung sẽ giúp người dùng có thể làm chủ hệ thống của mình dễ dàng.

Các tính năng:

 • Được xây dựng để đảm bảo phù hợp với cơ sở hạ tầng ảo.
 • Bảo vệ mạnh mẽ kể cả trong mội trường vật lý và ảo hóa.
 • Tích hợp chống virus, phần mềm chống spyware, tường lửa và phòng chống xâm nhập cũng như thiết bị điều khiển và kiểm soát ứng dụng.
 • Cho phép nâng cấp ngay lập tức để kiểm soát truy cập mạng mà không cần triển khai phần mềm bổ sung.
 • Hỗ trợ nhiều nền tảng khác nhau như : Windows, Mac, Linux…

Hỗ trợ:

Endpoint Protection supports Windows 10, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.0 and 7.1, & Oracle Linux (OEL) 6U5 Since 12.1.6168.6000, Windows 8.1 & Windows Server 2012 R2 (Since 12.1.4013.4013), Windows 8 & Windows Server 2012 (Since 12.1.2015.2015), Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP SP1 hoặc cao hơn, and Windows 2000 – và một số các bản phân phối của Linux. Các phiên bản 64-bit của Windows XP, Vista và Windows 7 được hỗ trợ là tốt.

Các phiên bản Symantec Endpoint Protection (cập nhật ngày 27/06/2016):

 • Version 12.1 RTW (12.1.671.4971), 5 July 2011 (release to world, initial SEP 12.1 version)
 • Version 12.1 RU1 (12.1.1000.157), 17 November 2011
 • Version 12.1 RU1 MP1 (12.1.1101.401), 8 May 2012
 • Version 12.1 RU2 (12.1.2015.2015), 15 November 2012
 • Version 12.1 RU2 MP1 (12.1.2100.2093), 9 April 2013
 • Version 12.1 RU3 (12.1.3001.165), 6 June 2013
 • Version 12.1 RU4 (12.1.4013.4013), 5 November 2013
 • Version 12.1 RU4a (12.1.4023.4080), 13 February 2014
 • Version 12.1 RU4 MP1 (12.1.4100.4126), 19 March 2014
 • Version 12.1 RU4 MP1a (12.1.4104.4130), 16 April 2014
 • Version 12.1 RU4 MP1b (12.1.4112.4156), 29 July 2014
 • Version 12.1 RU5 (12.1.5337.5000), 18 September 2014
 • Version 12.1 RU6 (12.1.6168.6000), 9 May 2015
 • Version 12.1 RU6 MP1 (12.1.6306.6100), 28 July 2015
 • Version 12.1 RU6 MP1a (12.1.6318.6100), 03 August 2015
 • Version 12.1 RU6 MP2 (12.1.6465.6200), 02 October 2015
 • Version 12.1 RU6 MP3 (12.1.6608.6300), 04 November 2015
 • Version 12.1 RU6 MP4 (12.1.6860.6400), 16 March 2016
 • Version 12.1 RU6 MP4 (12.1.6867.6400), 18 April 2016

AKAI