Thông tin về Tư vấn quản lý tài sản phần mềm Microsoft

Thông thường, các doanh nghiệp đã bị điều tra và chưa trang bị bản quyền, sẽ được bộ phận LC của Microsoft tại Sing, Malaysia chia sẻ về chương trình tư vấn quản lý tài sản phần mềm Microsoft.

Nội dung như sau

Gần đây Microsoft & Partner đã liên hệ với tổ chức của quý vị, thông báo về quy trình rà soát Quản lý Tài sản Phần mềm (SAM) và email này là bức thư tiếp theo quy trình đó.

Các bước trong Quy trình

 1. Quý vị hãy hoàn thành bản tóm tắt triển khai (theo định dạng bảng tính) được đính kèm và gửi lại cho chúng tôi qua email.
 2. Sau khi nhận được bản tóm tắt triển khai, chúng tôi sẽ phân tích, đối chiếu phần mềm Microsoft mà Công ty quý vị đang được sử dụng với giấy phép quý vị nắm giữ, và cung cấp cho quý vị Bản Ước tính Số lượng Giấy phép đang sở hữu. Có thể sẽ có những vấn đề chúng tôi cần làm sáng tỏ thêm;
 3. Khi việc này tiến hành xong, chúng tôi sẽ cung cấp Bản Tóm tắt số lượng giấy phép Sở hữu hoàn chỉnh (theo ngày tư vấn), thông báo chi tiết những gì công ty quý vị đang sở hữu và những gì công ty quý vị đang sử dụng theo đánh giá của chúng tôi dựa vào thông tin quý vị đã cung cấp. Bản tóm tắt cuối cùng này sẽ thông báo chi tiết về việc cấp quá nhiều giấy phép hoặc bất kỳ các tình huống khác mà cần giải quyết;
 4. Cùng với bản tóm tắt Số lượng Giấy phép Sở Hữu hoàn chỉnh, quý vị sẽ nhận được hướng dẫn và tư vấn chương trình Quản lý Tài sản Phần mềm.

Để quy trình này đạt hiệu quả cao, chúng tôi xin nhấn mạnh những điểm sau đây:

 1. Quý vị có thể yêu cầu Đối tác Công nghệ Thông tin của quý vị hỗ trợ (hoặc thậm chí quản lý) trong cả quy trình;
 1. Chúng tôi đề xuất quý vị nên yêu cầu đối tác Công nghệ Thông tin của quý vị cung cấp danh mục giấy phép Microsoft mà Công ty quý vị đã mua qua hệ thống OEM (được cài đặt trước cùng phần cứng) hoặc FPP (Bản đóng hộp được bán lẻ). Mục đích của việc này là đảm bảo rằng chúng tôi đang đánh giá Số lượng giấy phép sở hữu của công ty quý vị 1 cách tổng thể. Xin quý vị ghi nhớ rằng các bản lưu giấy phép mua qua Chương trình Cấp phép theo số lượng lớn (ví dụ như Mở, Lựa chọn hoặc Doanh nghiệp) sẽ có sẵn trên hệ thống lưu giữ văn bản của Microsoft.
 1. Microsoft vừa đưa ra sản phẩm phần mềm hỗ trợ kiểm kê, được tải về sử dụng miễn phí – MAP(Microsoft Assessment and Planning Toolkit – Bộ công cụ lập kế hoạch và đánh giá Microsoft) là một công cụ kiểm kê, đánh giá và báo cáo rất tốt. Công cụ này có thể đưa ra kết quả đánh giá đáng tin cậy trong môi trường CNTT để tiến hành các quá trình chuyển dịch và ảo hóa nền tảng khác nhau cho tới 100 nghìn PC mà không phải sử dụng tới bất kỳ tác tử phần mềm nào.  Có thể tải từ www.microsoft.com/map;
 1. Xin hãy cung cấp thông tin cho chúng tôi nếu công ty quý vị đã mua Gíây phép theo Số lượng lớn dưới tên một công ty khác hoặc từ việc mua lại từ các tổ chức khác. Việc này giúp chúng tôi xác định được bất cứ giấy phép nào mà công ty quý vị đang sở hữu được mua dưới các tên thay thế.

(Nếu không có vui lòng bỏ qua bước này)

Các tài liệu gửi kèm email này:

 • Bản sao lá thư gốc do Microsoft gửi tới tổ chức của quý vị;
 • Câu hỏi thường gặp trong quá trình tư vấn;
 • Bản tóm tắt triển khai và chúng tôi đánh giá cao sự phản hồi của quý vị trước ngày 15/08/2016Xin hãy thông báo chochúng tôi qua email nếu công ty quý vị không thể phản hồi đúng thời hạn vì một lý do nào đó.

Quý vị mong đợi gì từ hoạt động tư vấn?

 • Củng cố lại tất cả các giấy phép công ty quý vị đang lưu giữ mà có thể duy trì và thay đổi trong tương lai.
 • Hỗ trợ quý vị hiểu rõ các chính sách cấp phép, và đặc biệt cho biết tình hình cụ thể của chính công ty quý vị.
 • Chuyên viên tư vấn miễn phí & có trình độ về cấp phép luôn sẵn có trong suốt quá trình thực hiện SAM.
 • Hướng dẫn công ty quý vị loại bỏ sự lãng phí, dư thừa và giảm thiểu các rủi ro.

Xin hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị không chắc chắn về thông tin mà quý vị cần cung cấp, hoặc có bất kỳ thắc mắc nào về quy trình tư vấn Quản lý Tài sản Phần mềm (SAM).

Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị.

Fild đính kèm:

Đại diện Microsoft