Thêm một tiêu đề đánh số Bates hoặc chân trang (Acrobat Pro)

Thêm một tiêu đề đánh số Bates hoặc chân trang (Acrobat Pro)

Bates đánh số là một phương pháp lập chỉ mục các văn bản pháp luật để dễ dàng nhận dạng và hồi phục. Mỗi trang của mỗi tài liệu được chỉ định một số Bates duy nhất cũng chỉ ra mối quan hệ của nó với các tài liệu khác có Bates. Số Bates xuất hiện dưới dạng đầu trang hoặc cuối trang trên mỗi trang của mỗi tệp PDF.

Số nhận dạng Bates được gọi là một số, nhưng nó có thể bao gồm tiền tố và hậu tố chữ số. Tiền tố và hậu tố có thể làm cho nó dễ dàng hơn để nhận ra chủ đề trung tâm của các tập tin.

Thêm đánh số Bates

Khi chỉ định các tài liệu để đánh số Bates. Bạn có thể thêm các tệp PDF và bất kỳ tệp PDF không có khả năng chuyển đổi sang PDF. Quá trình chuyển đổi các loại tập tin không phải là PDF thành PDF, và sau đó thêm số Bates vào PDF kết quả.

1. Chọn Tools > Edit PDF.

Bộ công cụ Chỉnh sửa PDF được hiển thị trên thanh công cụ thứ cấp.

2. Trong thanh công cụ thứ cấp, chọn More > Bates Numbering > Add.

3. Trong hộp thoại Bates Numbering, nhấp Add Files, và chọn Add Files, Add Folders, hoặc Add Open Files. Sau đó chọn tệp hoặc thư mục.

4. Nếu cần, thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây trong danh sách tệp:

  • Để thay đổi thứ tự trong đó Bates được chỉ định. Hãy chọn một tệp, sau đó kéo nó hoặc nhấp vào Move Up hoặc Move Down.
  • Để sắp xếp danh sách, hãy nhấp vào tên cột. Nhấp lại để sắp xếp theo thứ tự ngược lại.

5. Để chỉ định một thư mục đích cho các tập tin đầu ra và các sở thích tên tập tin. Hãy nhấp vào Tùy chọn Xuất. Chỉ định các tùy chọn khi cần, và sau đó bấm OK.

6. Một khi bạn đã thêm và sắp xếp các tập tin khi cần thiết, bấm OK. Sau đó, trong hộp thoại Add Header And Footer, nhấn để đặt vị trí chèn vào hộp thích hợp.

7. Nhấp vào Chèn số Bates. Sau đó nhập các thông số sau:

  • Trong  Number Of Digits, chỉ định số lượng các chữ số tạo thành số Bates. Nhập bất kỳ số nào từ 3 đến 15. Số mặc định là 6, tạo ra các số Bates như 000001, 000002, v.v.
  • Trong Start Number, nhập số để gán cho PDF đầu tiên trong danh sách. Mặc định là 1.
    Trong Prefix, nhập bất kỳ văn bản nào xuất hiện trước số Bates.
    Trong Suffix, nhập bất kỳ văn bản nào xuất hiện sau số Bates.

8. Nhấp OK và sau đó thực hiện bất kỳ thay đổi khác cho cài đặt. Như bạn muốn cho bất kỳ tiêu đề và cuối trang nào khác.

Thêm nhiều tài liệu vào một loạt đánh số Bates

Trước khi bạn bắt đầu, hãy chắc chắn rằng bạn biết số Bates được áp dụng lần cuối trong chuỗi.

1. Làm theo thủ tục được mô tả trong chủ đề trước để bắt đầu quá trình đánh số Bates. Chọn các tệp để thêm vào chuỗi.

2. Sau khi bạn nhấp vào Chèn số Bates. Nhập số tiếp theo trong chuỗi trong Start Number. Suffix văn bản và Prefix phù hợp với phần còn lại của chuỗi.

3. Hoàn tất việc thay đổi cài đặt, sau đó bấm OK.

Tìm kiếm các tệp PDF được đánh số Bates

1. Chọn Edit > Advanced Search.

2. Trong trường từ tìm kiếm hoặc cụm từ, nhập toàn bộ hoặc một phần số Bates.

Ví dụ: để tìm một tài liệu cụ thể khi bạn biết số Bates của nó. Nhập vào số hoàn chỉnh làm văn bản tìm kiếm. Để tìm bất kỳ tài liệu nào trong loạt số Bates. Hãy nhập một phần đặc biệt của loạt Bates, chẳng hạn như tiền tố hoặc hậu tố.

3. Dưới nơi Where Would You Like To Search, chọn All PDF Documents In.

4. Nhấp vào Browse For Location  và chỉ định vị trí.

5. Click Search.

Loại bỏ số Bates

1. Mở tệp PDF có chứa số lượng bate.

2. Chọn Tools > Edit PDF.

3. Trong thanh công cụ thứ cấp, chọn More > Bates Numbering > Remove.

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn kiểm tra hostname và hostID

Cập nhật, thay thế, xóa tiêu đề và cuối trang hoặc Xóa tất cả tiêu đề và cuối trang

Tiêu đề, chân trang, và đánh số Bates trên Acrobat Adobe

Tagged: