Thêm các mô hình vào bộ sưu tập trong SketchUp

Pacisoft – Thêm các mô hình vào bộ sưu tập trong SketchUp

Sau khi tạo ra một bộ sưu tập, bạn có thể thêm các mô hình từ 3D Warehouse để các bộ sưu tập.

Để thêm các mô hình được tải lên của riêng bạn để một bộ sưu tập, làm theo các bước sau:

1.Chọn My 3D Warehouse từ Menu.

2.Nhấp vào bất kỳ mô hình mà bạn muốn thêm vào bộ sưu tập.

3.Trên trang chi tiết mô hình xuất hiện, cuộn xuống và chọn một bộ sưu tập từ Add to Collection.

4.Chọn “+

Nếu bạn muốn thêm một mô hình hoặc bộ sưu tập bạn đã thích, hãy vào trang 3D Warehouse của tôi, mở các mô hình thích hoặc bộ sưu tập đã thích, và thêm các mô hình cũng giống như bạn làm ở bước 3 và 4.