Thay đổi ngôn ngữ cho ESET

PACISOFT – Thay đổi ngôn ngữ cho ESET.

1. Vào trình duyệt, mở ESET home products download page hoặc ESET business products download page.

2.Chọn Advanced download.

3.Chọn ngôn ngữ bạn sử dụng -> Download.

4.Chạy file cài đặt -> Hoàn thành.

EvilTTK

Pacisoft.com