Thanh công cụ trên Acrobat Adobe

Thanh công cụ trên Acrobat Adobe

Ban đầu, bạn không thể thấy các công cụ khác nhau trong thanh công cụ. Bạn có thể thêm công cụ vào thanh công cụ để dễ dàng truy cập.

Để thêm các công cụ trong thanh công cụ. Nhấp chuột phải vào khoảng trắng trống trong thanh công cụ và chọn công cụ mà bạn muốn xuất hiện trên thanh công cụ.

Choose the toolls you want to appear

Công cụ nhanh

Bạn có thể thêm các công cụ mà bạn sử dụng thường xuyên từ Quick Tools.

1. Nhấp chuột phải vào khoảng trắng trống trong thanh công cụ và chọn Customize Quick Tools.

2. Trong hộp thoại Tùy chỉnh công cụ nhanh, hãy thực hiện bất kỳ điều nào sau đây:

 • Để thêm công cụ, hãy chọn công cụ này trong ngăn bên trái và nhấp vào biểu tượng  Mũi tên Lên.
 • Để xóa một công cụ, hãy chọn biểu tượng của nó và nhấp vào biểu tượng Xóa.
 • Để thay đổi vị trí của công cụ trong thanh công cụ. Hãy chọn biểu tượng của nó và nhấp vào một trong hai  hoặc .
 • Để thêm một đường thẳng đứng để tách riêng các nhóm công cụ trong thanh công cụ, hãy nhấp vào  .

Công cụ chung

Bạn có thể thêm công cụ vào thanh công cụ Công cụ thường dùng.

 1. Nhấp chuột phải vào vùng trống trong thanh công cụ.
 2. Chọn một công cụ từ menu.
 3. Để loại bỏ một công cụ khỏi thanh công cụ, nhấp chuột phải vào công cụ và bỏ chọn nó từ trình đơn.

Ẩn và hiển thị thanh công cụ

Khi công việc của bạn không liên quan đến việc sử dụng các công cụ trong thanh công cụ. Bạn có thể đóng thanh công cụ để thu gọn khu vực làm việc. Nếu một số tệp PDF đang mở, bạn có thể tùy chỉnh thanh công cụ cho mỗi tệp PDF một cách độc lập. Các trạng thái tùy chỉnh khác nhau vẫn tồn tại khi bạn chuyển đổi giữa các tệp PDF.

 • Để ẩn tất cả các thanh công cụ  View > Show/Hide > Toolbar Items > Hide Toolbars.
 • Để trả lại thanh công cụ cho cấu hình mặc định của chúng, chọn  View > Show/Hide > Toolbar Items > Reset Toolbars.

Chọn công cụ

Theo mặc định, công cụ Chọn đang hoạt động khi Acrobat mở, bởi vì nó là công cụ linh hoạt nhất.

Làm một điều trong số sau đây:

 • Chọn công cụ trong thanh công cụ.
 • Chọn View> Show / Hide> Toolbar Items> [toolbar name]> [tool].

Đặt tùy chọn

Nhiều cài đặt chương trình được chỉ định trong hộp thoại Preferences. Bao gồm cài đặt hiển thị, công cụ, chuyển đổi, chữ ký và hiệu năng. Một khi bạn thiết lập các sở thích, chúng vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn thay đổi chúng.

 1. Chọn Edit > Preferences (Windows) hoặc Acrobat / Adobe Acrobat Reader > Preferences (Mac OS).
 2. Trong Categories, hãy chọn loại sở thích bạn muốn thay đổi.

Có thể bạn quan tâm: