TeamViewer không hoạt động sau khi cài Kaspersky Endpoint Security

TeamViewer không hoạt động sau khi cài Kaspersky Endpoint Security

Vấn đề:

Máy tính của chúng ta được bảo vệ bằng Kaspersky Endpoint Security. Trong các trường hợp cần thiết, chúng ta muốn giải quyết các vấn đề thông qua TeamViewer. Tuy nhiên, Kaspersky Endpoint Security đã nhầm lẫn TeamViewer là một ứng dụng nguy hiểm và đã dừng hoạt động của TeamViewer. Vì vậy, chúng ta cần cấu hình để đưa TeamViewer vào ứng dụng đáng tin cậy của Kaspersky Security Center để TeamViewer có thể hoạt động bình thường.

Giải quyết:

Lưu ý: chúng ta cần xác định máy tính/laptop của chúng ta thuộc group nào trong Kaspersky Security Center

1.Mở Kaspersky Security Center.

2.Mở Managed devices, sau đó chọn Workstation group.

3.Chuyển sang tab Polices.

4.Chuột phải chọn Properties của policy mà chúng ta muốn thi hành cho workstation group. (Ở đây, mình chọn properties của KES 10 SP2 workstation policy)

TeamViewer không hoạt động sau khi cài Kaspersky Endpoint Security

5.Chọn General Protection Settings tại mục Anti-Virus protection.

6.Click Settings tại mục Scan exclusions and trusted zone.

TeamViewer không hoạt động sau khi cài Kaspersky Endpoint Security

7.Chọn tab Trusted applications.

8.Click Add.

TeamViewer không hoạt động sau khi cài Kaspersky Endpoint Security

9.Nhập C:\Program Files(x86)\TeamViewer\TeamViewer_Desktop.exe vào trường Path.

10.Bỏ tick Do not scan opened files.

11.Tick Do not block interaction with the application interface. Sau đó click OK.

TeamViewer không hoạt động sau khi cài Kaspersky Endpoint Security

12.Click OK.

13.Click OK.

14.Chờ cho đến khi policy được thực thi.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam.