Task Window trong Kingsoft Writer 2016

PaciSoftTask Window trong Kingsoft Writer 2016

Bước 1: Vào tab View → chọn Task Window trên thanh công cụ

Bước 2: Cửa sổ mới bên phải hiện ra, click vào biểu tượng trên cùng trong danh sách thả xuống gồm : New Document, Styles and Formatting, Selection Pane, Backup Management, Restrict Editing, XML Structure, Formatting XML Mapping.Capture

Chọn một trong số đó, để thực hiện các thay đổi tương ứng.

Ví dụ chọn Styles and Formatting.

Sau đó chọn font: ví dụ Normal

Formarting of selected text sẽ hiển thị font vừa chọn.

Vào New Style để thay đổi cho phù hợp với ý muốn của bạn.

Sau đó nhấn Ok.

Capture

Lưu ý: Có thể dùng phím tắt Ctrl + F1, để mở Task Window.