Quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố cơ bản trong Adobe

Quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố cơ bản trong Adobe

Quy trình khắc phục, kiểm tra sự cố trong Adobe được diễn ra theo các quy trình như sau :

1.Cập nhật ứng dụng Adobe của bạn:

Adobe có thể tương thích với hệ điều hành và trình điều khiển. Trước khi cài đặt bản cập nhật, đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu.

Quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố cơ bản trong Adobe

2.Cập nhật Windows :

Các bản cập nhật cho hệ điều hành Windows cải thiện hiệu năng và khả năng tương thích với các ứng dụng.
Để có được gói dịch vụ Windows và cập nhật, hãy truy cập www.windowsupdate.com. Để được trợ giúp cài đặt gói dịch vụ và cập nhật, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft.

Quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố cơ bản trong Adobe

3.Tái tạo lại sở thích ứng dụng của Adobe

Tạo lại tệp tuỳ chọn ứng dụng của Adobe để loại bỏ các vấn đề mà tệp tùy chọn bị hỏng có thể gây ra.
Tệp ưu tiên chính được gọi là “Adobe [Product Name] [Product Version] Prefs.psp”.
Trên Windows Vista, 7, 8 hoặc 10, bạn có thể tìm thấy tệp ưu tiên tại:
Người dùng \ [Tên người dùng] \ AppData \ Roaming \ Adobe \ Adobe [Product Name] [Product Version] \ Adobe [Product Name] [Product Version] Settings \ Adobe [Product Name] [Product Version] Prefs.psp
Nếu bạn cần một cách nhanh chóng để thiết lập lại sở thích của mình, bạn có thể thực hiện nó trong nhiều ứng dụng của Adobe sử dụng phím tắt khi tung ra sản phẩm. Giữ CTRL-SHIFT-ALT ngay sau khi bạn nhấp đúp vào biểu tượng ứng dụng.

Quy trình kiểm tra, khắc phục sự cố cơ bản trong Adobe

4.Cập nhật Windows

Các bản cập nhật cho hệ điều hành Windows cải thiện hiệu năng và khả năng tương thích với các ứng dụng.
Để có được gói dịch vụ Windows và cập nhật, hãy truy cập www.windowsupdate.com. Để được trợ giúp cài đặt gói dịch vụ và cập nhật, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của Microsoft.

5.Màn hình Windows Update

Tái tạo lại sở thích ứng dụng của Adobe.
Tạo lại tệp tuỳ chọn ứng dụng của Adobe để loại bỏ các vấn đề mà tệp tùy chọn bị hỏng có thể gây ra.
Cài đặt lại ứng dụng Adobe.
Cài đặt lại từ máy tính để bàn.
Một số thành phần hệ thống-ví dụ như trình điều khiển thiết bị và các tiện ích chống vi-rút-có thể xung đột với trình cài đặt và kết quả là cài đặt không đầy đủ hoặc không thành công. Để ngăn những xung đột này, hãy cài đặt ứng dụng từ máy tính để bàn hoặc ở chế độ đơn giản hóa.
Sao chép thư mục ứng dụng Adobe từ đĩa vào máy tính để bàn.
Mở thư mục ứng dụng Adobe trên máy tính để bàn.
Nhấp đúp vào Setup.exe và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.

6.Khởi động lại Windows.

Cài đặt lại ở chế độ đơn giản.
Sao chép thư mục ứng dụng Adobe từ đĩa vào máy tính để bàn.
Vô hiệu hoá các mục khởi động, và sau đó khởi động lại Windows. Xem Chạy ứng dụng Adobe của bạn ở chế độ đơn giản, ở trên.
Nhấp đúp vào Setup.exe và thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình.
Khởi động lại Windows.
Cài đặt ứng dụng Adobe trên một ổ cứng khác.
Nếu cài đặt lại từ máy tính để bàn hoặc ở chế độ đơn giản không giải quyết vấn đề. Hãy thử cài đặt và chạy ứng dụng Adobe trên một ổ cứng khác.System Configuration Utility xuất hiện, chọn Normal Startup.