Những điều cần biết khi nâng cấp Endpoint Protection với Windows 10

Pacisoft – Những điều cần biết khi nânng cấp Endpoint Protection với Windows 10

Symantec Endpoint Protection (SEP) đã hỗ trợ Windows 10 với phiên bản 12.1.6 MP1/MP1a.

Nâng cấp lên Windows 10 với Endpoint Protection

Bạn có thể nâng cấp lên Windows 10 với Symantec Endpoint Protection 12.1.6 MP1 hoặc 12.1.6 MP1a, nhưng trước tiên bạn phải cập nhật các Virus và Spyware Protection ngày 27 Tháng 7 năm 2015 hoặc mới nhất.

Bạn phải gỡ bỏ cài đặt các phiên bản trước đây của Symantec Endpoint Protection. Việc nâng cấp hệ điều hành dừng nếu nó phát hiện một phiên bản trước của Symantec Endpoint Protection.

Các hệ điều hành sau nâng cấp các đường dẫn được hỗ trợ với 12.1.6 MP1 hoặc 12.1.6 MP1a cài đặt:

  • Windows 8.1 to Windows 10
  • Windows 8 to Windows 10
  • Windows 7 to Windows 10

Hạn chế khi nâng cấp từ Windows 7 sang Windows 10

Windows 7 không bao gồm Early Launch Antimalware (ELAM). Do đó, các thành phần của Symantec Endpoint Protection Elam không được kích hoạt, và không cho phép sau khi bạn nâng cấp lên Windows 10 với Symantec Endpoint Protection.

Để cho phép Symantec Endpoint Protection nhận Elam và kích hoạt thành phần Symantec Endpoint Protection Elam, bạn phải gỡ bỏ cài đặt và cài đặt lại Symantec Endpoint Protection.