Nâng cấp hoặc di chuyển Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Pacisoft – Nâng cấp hoặc di chuyển Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Vấn đề:

Một phiên bản trước của Symantec Endpoint Protection (SEP) 12.x hoặc 11.x tồn tại. Bạn muốn nâng cấp hoặc di chuyên SEPM.

Giải pháp:

Bước 1: Tạo một kế hoạch nâng cấp.

Trước khi bạn cài đặt các SEP client, manager, và bất kỳ nâng cấp nào khác, bạn cần phải có một sự hiểu biết vững chắc của topo mạng của bạn và tạo ra một kế hoạch hợp lý để bảo vệ trong quá trình nâng cấp nâng cấp.

Symantec khuyến cáo rằng bạn không thực hiện cài đặt của bên thứ ba đồng thời để cài đặt hoặc nâng cấp SEP của bên thứ ba mà làm thay đổi mạng hay hệ thống cấp có thể gây ra kết quả không mong muốn.

Bước 2: Sao lưu và chuẩn bị cho việc phục hồi.

Tham khảo thêm tại :

Bước 3: Chuẩn bị di chuyển Symantec Endpoint Protection 11.x.

Vô hiệu hóa “Protect client files and registry keys” từ Application Control Policy. Nếu bạn đang nâng cấp SEP 11.x và sử dụng ứng dụng và thiết bị kiểm soát (ADC), bạn phải vô hiệu hóa “Protect client files and registry keys” trước khi nâng cấp.

Sau khi client đã được cập nhật chính sách, bạn có thể tiến hành nâng cấp.

Bước 4:Enable local authentication.

Nếu bạn sử dụng Symantec Network Access Control, bạn phải Enable local authentication trước khi bạn nâng cấp quản lý Symantec Endpoint Protection.

Bước 5: Dừng dịch vụ của Symantec Endpoint Protection Manager.

Bước 6: Nâng cấp Symantec Endpoint Protection Manager.

Bạn không cần phải gỡ bỏ cài đặt Symantec Endpoint Protection Manager cũ trước khi cài đặt phiên bản mới.Cài phiên bản Symantec Endpoint Protection Manager mới nhất.

Bước 7: Enable replication sau khi nâng cấp.

Sau khi nâng cấp tất cả các máy chủ sử dụng replication, bao gồm cả các máy chủ đã được cấu hình để chuyển đổi dự phòng và cân bằng tải, bạn phải Enable replication.

Lưu ý: Bạn chỉ cần enable replication trên các máy tính mà bạn lần đầu tiên cài đặt các máy chủ quản lý và replication sẽ tự động xuất hiện trên các máy chủ quản lý khác.

Bước 8: Nâng cấp Symantec Endpoint Protection client.

Quá trình nâng cấp Symantec Endpoint Protection client có thể thực trong các bước sau:

  • Auto-Upgrade: Xem thêm TẠI ĐÂY.
  • LiveUpdate: Trong quản lý giao diện điều khiển, cho phép cập nhật sản phẩm thông qua các chính sách LiveUpdate Settings cho một nhóm khách hàng.
  • Installation File: Sử dụng các tập tin cài đặt bạn tải từ Symantec FileConnect để nâng cấp client.
  • Client Deployment Wizard: Chạy Client Deployment Wizard trong quản lý giao diện điều khiển. Thuật sĩ này sẽ dẫn bạn qua việc tạo ra một gói phần mềm máy khách có thể được triển khai thông qua một liên kết web và email, push từ xa, hoặc lưu lại cho cài đặt sau đó.