Lỗi “Run Time Error (at 236:1233)” khi cài đặt Foxit PhantomPDF

Lỗi “Run Time Error (at 236:1233)” khi cài đặt Foxit PhantomPDF

Mô tả lỗi:

Khi cài đặt Foxit PhantomPDF phiên bản cập nhật mới 8.0.2.805, nhận được một hộp thông báo cho biết: Run time Error (at 236:1233), cài đặt không thành công.

Hình lỗi:

Run Time Error (at 2361233)

Giải pháp

Lỗi này xảy ra do việc loại bỏ không đầy đủ phiên bản trước đó. Loại bỏ phiên bản hiện tại bằng cách vào Control Panel Programs and Features, sau đó thực hiện lại trình cài đặt.

Nếu vẫn còn xuất hiện lỗi trên vui lòng tạo TICKET tại TICKET SUPPORT để được đội kỹ thuật hỗ trợ

EVILTTK | PACISOFT VN