Làm thế nào để xóa Updater Menu

Pacisoft – Làm thế nào để xóa Updater Menu

1.      Dùng GPO: xem thêm “Remove Updater under Configuration Using GPO”.

2.     Sử dụng XML Controls. Open XML Editor, nhập các tập tin XML tương ứng trong C:Program FilesFoxit SoftwareFoxit ReaderProfStore (32-bit) hoặc C:Program Files (x86) Foxit SoftwareFoxit ReaderProfStore (64-bit), nhấp chuột vào tab Plugins, kiểm tra các tùy chọn trước khi “Updater” và chọn Save để loại bỏ nó.

remove the updater menu.png

Tham khảo thêm TẠI ĐÂY.