Làm thế nào để xóa ransomware với symantec

Pacisoft – Làm thế nào để xóa ransomware với symantec

Các máy tính client của bạn không bị nhiễm ransomware và dữ liệu của bạn được mã hóa, hãy làm theo các bước sau:

1.Không phải trả tiền chuộc. 🙂

2.Cô lập các máy tính bị lây nhiễm trước khi ransomware có thể tấn công các ổ đĩa mạng mà nó có quyền truy cập.

3.Sử dụng Symantec Endpoint Protection Manager để cập nhật các định nghĩa virus và quét máy tính client.

Trong Symantec Endpoint Protection ManagerClients, r-click vào group, và chọn Run a command on the group > Update Content and Scan.

4.Khôi phục các tập tin bị hư hỏng từ một bản sao lưu.

5.Gửi các phần mềm độc hại Symantec Security Response.

Nếu bạn có thể xác định các email độc hại hoặc thực thi, gởi nó Symantec Security Response. Những mẫu này cho phép Symantec để tạo chữ ký mới và cải thiện phòng thủ chống lại ransomware.

Email: incidentresponse@symantec.com

Incident Response Hotline: (855) 378-0073