Làm thế nào để thay đổi màu chữ trong Foxit

Pacisoft – Làm thế nào để thay đổi màu chữ trong Foxit

1.Chọn COMMENT FORMAT.

2.Đánh dấu văn bản, và chọn “A” trong FORMAT COMMENT > Chọn màu bạn muốn.

comment-2.png