Làm thế nào để in bookmark trong Foxit

Pacisoft – Làm thế nào để in bookmark

1.Trên cửa sổ Bookmarks, nhấp vào biểu tượng “+”.

2.Chọn OK.

3.Quá trình In tiến hành.