Làm thế nào để cấp license Foxit Enterprise Reader RMS-plugin

Pacisoft – Làm thế nào để cấp license Foxit Enterprise Reader RMS-plugin

Tùy chọn 1

Dùng Activation.exe

1.Mở Foxit Reader với Enterprise Packaging.

2.Vào Help.

3.Chọn Activation.exe.

4.Thực hiện các theo tác chỉ dẫn.

5.Copy và paste nội dung đăng kí nếu yêu cầu.

6.Chọn OK.

Tùy chọn 2 :

Nếu bạn có một frpkey.txt file.

Copy và paste frpkey.txt đến thư mục cài đặt Foxit Reader với Enterprise Packaging.

Ví dụ:  C:\Program Files (x86)\Foxit SoftwareFoxit Reader