Khắc phục lỗi Unable to load VGCore.dll.Error Code: 193 trên CorelDRAW

Khắc phục lỗi Unable to load VGCore.dll.Error Code: 193 trên CorelDRAW

Vấn đề:

Khi chúng ta mở CorelDRAW x8, chúng ta sẽ nhận được một thông báo lỗi Unable to load VGCore.dll.Error Code: 193 trên màn hình Desktop.

Khắc phục lỗi Unable to load VGCore.dll.Error Code: 193 trên CorelDRAW

Nguyên nhân gây ra lỗi này trên CorelDRAW là do runtime có vấn đề với Visual C++

Giải quyết:

Lỗi Unable to load VGCore.dll.Error Code: 193 trên CorelDRAW, có thể được khắc phục bằng một số cách sau đây:

Cách 1: Kiểm tra Windows updates. Nếu máy chúng ta đã có bản sẵn sàng để cập nhật, hãy updates chúng, sau đó reboot lại máy. Vấn đề có thể được khắc phục.

Cách 2: Kiểm tra Visual C++ trên máy của chúng ta. Chắc chắn rằng Visual C++ 2012,2013 và 2015 đã được cài đặt trên máy của chúng ta, áp dụng cho OS 32 bit và OS 64 bit.

1. Đi đến Control Panel

2. Chọn Program hoặc Program and Features.

3. Kiểm tra Visual C++.

4. Nếu có bất kỳ modules nào bị thiếu trong danh sách Program, hãy đi tới các liên kết sau và download cho cả 2 version OS 32 bit và OS 64 bit của mỗi gói Redistributable:

Lưu ý:  Vào cuối mỗi lần repair hoặc install, chúng ta sẽ được nhắc khởi động lại Windows. Khi được nhắc, vui lòng chọn “Restart Later” cho đến khi quá trình install và repair hoàn tất.

Cách 3: Run repair cho bất kỳ cài đặt hiện tại của Microsoft Visual C ++

1. Đi đến Control Panel.

2. Chọn Program hoặc Program and Features.

3. Chọn Microsoft Visual C++ >Chọn chuột phải chọn Change >Repair

Lưu áp: Áp dụng cho Microsoft Visual C++ 2012,2013 và 2015 trên OS 32 bit và OS 64 bit.

5. Khởi động lại máy.

6. Khởi động lại Corel.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn