Khắc phục lỗi SketchUP không sử dụng được phím tắt-2