Khắc phục lỗi khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud

PaciSoft – Khắc phục lỗi khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud

 

Khi cài đặt ứng dụng Creative Cloud, co thể nhận được một số lỗi như là “Creative Cloud Desktop Failed to Install,” “Error Code 1,” “Error code: 50,” “Error code: 1001,” or “Error code: 1002.”

Hãy thử các giải pháp sau đây theo thứ tự. Ngừng một lúc bạn có thể cài đặt thành công ứng dụng Creative Cloud.

Các giải pháp:
Giải pháp 1: Gỡ bỏ các ứng dụng Creative Cloud, và sau đó cài đặt lại

Windows : Uninstall the Creative Cloud destop apps on Windows

Mac OS: Uninstall the Creative Cloud destop apps on Mac
Giải pháp 2: Chạy Adobe CC Cleaner Tool

 

 • Chạy Creative Cloud Cleaner Tool để xóa bỏ các cài đặt hiện tại của Creative Cloud desktop app. Run the CC Cleaner Tool.

 • Trong CC Cleaner Tool, có 3 tùy chọn: Creative Cloud 2015, Creative Cloud 2014, Creative Cloud & CS6 Products. Sau đó chọn : Adobe Creative Cloud Desktop.

 • Đổi tên thư mục OOBE thành OOBE.old:

  Windows

  • \Program Files (x86)\Common Files\Adobe\OOBE
  • \Users\\AppData\Local\Adobe\OOBE

  Mac OS

  /Library/Application Support/Adobe/OOBE

 • Download và cài đặt lại Creative Cloud desktop app.

Giải pháp 3: Cài đặt lại các ứng dụng Creative Cloud sử dụng tài khoản quản lí.

Tạo một tài khoản người dùng mới với quyền quản lí, và đăng nhập bằng tài khoản đó. Sau đó download và cài đtặ lại Creative Cloud desktop app.

Windows 8

Windows 7