Khắc phục lỗi Drawing file is not valid trong AutoCAD

Khắc phục lỗi Drawing file is not valid trong AutoCAD

Vấn đề:

Khi chúng ta mở file bản vẽ trên AutoCAD, chúng ta sẽ nhận được một thông báo lỗi như sau:

Khắc phục lỗi Drawing file is not valid trong AutoCAD

Giải quyết:

♦ Cách 1:

Bước đầu tiên chúng ta cần xác định version của tệp chúng ta dự định mở và version của AutoCAD mà chúng ta đang sử dụng.

Ví dụ, bản vẽ được tạo trong AutoCAD 2018 sẽ không được mở trong AutoCAD 2017 và ngược lại.

Tham khảo định dạng tệp bản vẽ của AutoCAD để biết chi tiết cụ thể về các định dạng tệp được hỗ trợ bởi các bản phát hành khác nhau của AutoCAD.

Nếu điều này là vấn đề khiến chúng ta không thể mở file, cách tốt nhất là bản vẽ được lưu vào một phiên bản tương thích với AutoCAD mà chúng ta đang sử dụng.

♦ Cách 2:

Hoặc thông báo lỗi này cho biết rằng tệp bản vẽ đã bị hỏng sau khi sử dụng. Tuy nhiên, có một vài trường hợp có thể làm cho nó mở lên được:

  • Thử mở tệp bản vẽ trực tiếp thay vì sử dụng menu Tài liệu Gần đây (Recent Documents).
  • Kiểm tra xem vị trí lưu giữ bản vẽ đang hoạt động đúng hay không.
  • Di chuyển bản vẽ đến một vị trí khác và sau đó mở lại nó. Chúng ta cần copy bản vẽ vào local hard drive (ổ cứng cục bộ) của chúng ta nếu nó đang được lưu trữ trong network.
  • Sử dụng lệnh RECOVER và RECOVERALL trên bản vẽ.
  • Thử Insert các tập tin bị hỏng vào một bản vẽ mới hoặc mẫu bằng cách sử dụng lệnh INSERT.

♦ Cách 3:

Khi không thực hiện được các cách ở trên, chúng ta cần tìm file backup (.bak) hoặc file lưu tự động mới nhất (.sv$) cho bản vẽ hoặc khôi phục file từ máy tính khác hoặc từ một hệ thống backup.

File backup của của AutoCAD thường được tìm thấy trong cùng thư mục với DWG. Tệp lưu tự động nằm trong thư mục user temp của chúng ta.

Cách dễ dàng để mở file này là gõ “% tmp%” vào thanh địa chỉ của bất kỳ cửa sổ thư mục hoặc trong trường tìm kiếm trong trình đơn Start. Đổi tên file .bak hoặc .sv$ thành .dwg. Sau đó chúng ta sẽ có một tệp bản vẽ có thể sử dụng. Mặc dù đây không phải là phiên bản mới nhất mà chúng ta đang sử dụng.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn