Hướng dẫn triển khai Project Server 2016

Hướng dẫn triển khai Project Server 2016

Vấn đề:

Tóm tắt: Cách hướng dẫn triển khai project Server 2016

Áp dụng: Project Server 2016

Bài hướng dẫn này mô tả các bước cần thiết để cài đặt Project Server 2016. Đảm bảo rằng chúng đã lên kế hoạch triển khai và đáp ứng yêu cầu hệ thống trước khi triển khai.

Yêu cầu hệ thống: Windows Server 2016 Standard or Datacenter, Windows Server 2012 R2

Yêu cầu Database Server: Microsoft SQL Server 2016 RTM, The 64-bit edition of SQL Server 2014 with Service Pack 1 (SP1),  SQL Analysis Services phải được cài đặt trước nếu chúng ta dùng Cube Building Service trong Project Server 2016.

Hỗ trợ Browsers: Microsoft Edge, Microsoft Internet Explorer 11, Microsoft Internet Explorer 10 , Google Chrome (bản mới nhất), Mozilla Firefox (bản mới nhất), Apple Safari (bản mới nhất).

Khả năng tương thích với Client:

– Project Server 2016: Project Professional, 2016 Project Online Desktop Client, Project Professional 2013.

Lưu ý: Project Server 2016 chỉ được kích hoạt trên phiên bản Enterprise của SharePoint Server 2016. Chúng ta không thể kích hoạt Project Server 2016 trên phiên bản Standard của SharePoint Server 2016.

Giải quyết:

Để triển khai Project Server 2016, chúng ta thực hiện những bước như sau:

1.Cài đặt SharePoint Server 2016. Project Server 2016 là một phần của SharePoint Server 2016 Enterprise Edition. Trước khi chúng ta cấu hình Project Server 2016, chúng ta phải cài đặt SharePoint Server 2016.

2.Cấu hình Project Server 2016. Không giống như các phiên bản trước của Project Server, Project Server 2016 không yêu cầu cài đặt riêng từ SharePoint Server 2016. Sau khi đã cài đặt SharePoint Server 2016, chúng ta có thể cấu hình Project Server 2016.

3.Tạo Project Web App site. Sau khi cấu hình Project Server 2016 ở bước 2 trong SharePoint Server 2016 đã hoàn thành, chúng ta có thể tạo Project Web App site.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn