Hướng dẫn tắt quảng cáo trong CorelDRAW Graphics Suite

Hướng dẫn tắt quảng cáo trong CorelDRAW Graphics Suite

Vấn đề:

Khi chúng ta mở CorelDRAW, sẽ có quảng cáo chạy theo, nó sẽ tạo cảm giác khó chịu cho người dùng. Để vô hiệu hóa các quảng cáo trong CorelDRAW, chúng ta nên thay đổi tần số của các thông báo thành “Do not show me tray message for this application.”

Giải quyết:

1. Mở CorelDRAW Graphics Suite.

2. Tại giao diện Welcome Screen, chọn Help trên thanh công cụ.

3. Chọn Product Details…

4. Chọn tab Messaging Settings.

Hướng dẫn tắt quảng cáo trong CorelDRAW Graphics Suite

5. Tại mục Receive updates/offers as tray notifications, chọn tùy chọn Do not show me tray mesaages for this application.

Hướng dẫn tắt quảng cáo trong CorelDRAW Graphics Suite

Nếu cách giải quyết trên không chặn được quảng cáo, tốt nhất chúng ta nên xóa hoặc vô hiệu hóa CorelUpdateHelper.

1. Sử dụng hộp thoại search, chọn Start để mở hộp thoại Search.

2. Nhập Task Scheduler, sau đó nhấn Enter.

3. Tại giao diện Task Scheduler, chọn Task Scheduler Library.

4. Tại mục Name, tìm CorelUpdateHelperTask, chọn chuột phải CorelUpdateHelperTask chọn Disable hoặc Delete.

5. Tại mục Name, tìm CorelUpdateHelper TaskCore, chọn chuột phải CorelUpdateHelper TaskCore chọn Disable hoặc Delete.

6. Đóng hộp thoại Task Scheduler và khởi động lại CorelDRAW Graphics Suite.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn