Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong WPS Presentation

Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong WPS Presentation

Vấn đề:

Chúng ta thường xuyên sử dụng WPS Presentation để làm các bài thuyết trình hoặc trình chiếu. Nội dung ngắn gọn, xúc tích giúp bài thuyết trình hoặc trình chiếu đạt hiệu quả. Nhưng để giúp bài trình chiếu thêm sinh động và cuốn hút thì việc tạo hiệu ứng là không thể thiếu.

MUA BẢN QUYỀN WPS OFFICE TẠI PACISOFT.VN – SALES@PACISOFT.COM với giá từ 2,000,000 VND/ vĩnh viễn hoặc 890,000 VND/ năm

Giải quyết:

Types of Custom Animation

  1. Có 52 loại Entrance Effects. Hiệu ứng dành cho text hiện lên
  2. Có 52 loại Exit Effects. Hiệu ứng dành cho text mất đi
  3. Có 31 loại Emphasis Effects. Hiệu ứng nhấn mạnh text.

Add Animation vào Text

  1. Soạn thảo text bằng WPS Presention
  2. Chọn Text mà bạn muốn thêm Animation
  3. Chọn Animation trên thanh công cụ
  4. Chọn Custom Animation.
  5. Chọn Add Effects. Chọn Animation mà bạn muốn

Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong WPS Presentation

Delete Animation

  1. Chọn chuột phải vào text mà bạn muốn delete animation
  2. Chọn Remove.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong WPS Presentation

Chỉnh sửa Animation tại Modify gồm Start, Direction, Speed.

Hướng dẫn tạo hiệu ứng trong WPS Presentation

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn