Hướng dẫn tải SEP từ Symantec FileConnect

Pacisoft – Hướng dẫn tải SEP từ Symantec FileConnect

1.Truy cập FileConnect.

Lưu ý: Để thay đổi ngôn ngữ mà bạn đang xem, bấm Change Language.

2.Nhập serial number và chọn Submit Serial Number.

3.Nhấp vào ngôn ngữ thích hợp cho sản phẩm của bạn, chẳng hạn “Symantec Endpoint Protection 12.1 – International English”.

4.Ở Show All Files, chọn “+ cho các tập tin bạn muốn tải về.

5.Nhấp vào liên kết tập tin để bắt đầu tải về.