Hướng dẫn Show và Hide Gridlines trong WPS Presentation

Hướng dẫn Show và Hide Gridlines trong WPS Presentation

Vấn đề:

  • Đường lưới (Gridline) giúp cung cấp cho chúng ta những gợi ý trực quan khi bạn đang định dạng trong WPS Office. Chúng ta có thể căn chỉnh các hình dạng và các đối tượng khác trong trang chiếu Presentation và tài liệu Writer, và có thể phân biệt ranh giới của ô ở trong các phần của các trang tính và sổ làm việc trong Spreadsheets.
  • Các đường lưới chia slide thành các ô vuông có kích thước bằng nhau giúp chúng ta canh chỉnh các đối tượng dễ dàng và các đường này sẽ không được in ra.

Giải quyết:

Để hiển thị Gridline:

1. Mở WPS Office- Presentation.

2. Chọn tab Home trên thanh công cụ.

3. Chọn Arrange icon trên tab Home.

4. Chọn Align.

5. Chọn Gridline để hiện thị đường lưới.

Hướng dẫn Show và Hide Gridlines trong WPS Presentation

Để ẩn đường lưới:

1. Mở WPS Office- Presentation.

2. Chọn tab Home trên thanh công cụ.

3. Chọn Arrange icon trên tab Home.

4. Chọn Align.

5. Chọn Gridline để ẩn đường lưới.

Lưu ý: Đường lưới giúp chúng ta thuận tiện trong việc đo lường cũng như trong việc sắp xếp chính xác các đối tượng và các đường lưới này sẽ không được in ra.

Grid and Guides:

Đường trợ giúp (Guides) cũng giống như các đường lưới trên slide nhưng ta có thể kéo và thả chúng đến các vị trí mong muốn. Các đường trợ giúp này giúp dễ dàng trong việc căn chỉnh vị trí của các đối tượng trên slide và cũng không được in ra giấy.

1. Mở WPS Office- Presentation.

2. Chọn tab Home trên thanh công cụ.

3. Chọn Arrange icon trên tab Home.

4. Chọn Align.

5. Chọn Grid and Guides, hộp thoại Grid and Guides sẽ hiển thị.

Hướng dẫn Show và Hide Gridlines trong WPS Presentation

6. Tích chọn Display grid on screenDisplay deawing guides on screen.

Hướng dẫn Show và Hide Gridlines trong WPS Presentation

7. Chọn OK, chúng ta sẽ nhìn thấy đường lưới và đường trợ giúp trên giao diện.

8. Để di chuyển đường trợ giúp. Chúng ta đặt chuột vào đường trợ giúp và kéo chúng. Khoảng cách của đường hướng dẫn từ trung tâm của trang sẽ điện hiển thị khi chúng ta kéo chúng.

9. Để thêm đường trợ giúp, chúng ta ấn phím Ctrl và kéo đường trợ giúp đến vị trí mới.

10. Để xóa đường trợ giúp. Chúng ta chọn đường trợ giúp và kéo chúng ta khỏi slide.

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn