Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

Vấn đề:

  • Chúng ta cần khởi động lại client Windows sau khi cài đặt phần mềm. Theo mặc định, client Windows sẽ tự khởi động lại sau khi cài đặt, mặc dù user có thể trì hoãn nó cho đến một thời gian nào đó. Trước khi xuất hoặc triển khai gói cài đặt, chúng ta có thể cấu hình cài đặt Windows client để tùy chỉnh khởi động lại sau khi cài đặt. Chúng ta có thể cấu hình khởi động lại các tùy chọn trên một group để kiểm soát.
  • Hoặc chúng ta cũng có thể khởi động lại máy Mac và Windows bất cứ lúc nào bằng cách chạy lệnh khởi động lại từ server. Không thể khởi động lại máy client Linux với lệnh khởi động lại từ server.
  • Chúng ta có lựa chọn để lập kế hoạch cho client Windows khởi động lại trong một khoảng thời gian thuận tiện cho người dùng.
  • Chúng ta có thể bắt buộc Client khởi động lại ngay lập tức hoặc cung cấp cho người dùng một lựa chọn để trì hoãn.

Giải quyết:

Để cấu hình khắc phục rủi ro và các tùy chọn khởi động lại Client trên Windows:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Manager Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện SEPM console, chọn Clients.

4. Tại tab Clients, chọn group, sau đó chọn Policies.

5. Tại tab Policies, chọn General Settings.

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

6. Tại hộp thoại General Settings, trên tab Restart Settings, chọn phương thức restart và lịch.

7. Chọn OK.

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

Để khởi động lại client đã chọn:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Manager Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện SEPM console, chọn Clients.

4. Trên Clients page, tại Clients tab, chọn group.

5. Tại Clients tab, chọn client, click chuột phải Run command on computers, sau đó chọn Restart Client Computers.

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

6. Chọn Yes, chỉ định các tùy chọn yêu cầu restart theo nhu cầu, sau đó chọn OK.

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

Để khởi động lại Client từ group đã chọn:

1. Truy cập Symantec Endpoint Protection Manager Console.

2. Tiến hành login tài khoản SEPM.

3. Tại giao diện SEPM console, chọn Clients.

4. Trên Clients page, tại Clients tab, chọn group, chọn Run a command on the group, sau đó chọn Restart Client Computers.

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

5. Chọn Yes, chỉ định các tùy chọn yêu cầu restart theo nhu cầu, sau đó chọn OK.

Hướng dẫn restart client bằng Symantec Endpoint Protection Manager

Quốc Toàn – Pacisoft Vietnam

Nguồn: PACISOFT.vn | PACISOFT.vn