Hướng dẫn đổi địa chỉ MAC

Hướng dẫn đổi địa chỉ MAC

Hướng dẫn đổi địa chỉ MAC

Hướng dẫn đổi địa chỉ MAC nhanh nhất, không cần dùng bấn cứ phần mềm nào.

  1. Chọn Device Manager

hinh1

 2. Chọn Network Adapter

hinh2

3. Chọn driver phù hợp, click phải chọn properties

hinh3

4. Tại tab Advanced, chọn Network Address,  chọn Value, điền địa chỉ MAC mà bạn muốn thay đổi

hinh4

hinh5

5. Restart lại máy hoặc disable rồi enable driver. Vậy là địa chỉ MAC đã được đổi.

hinh1

 

Tạ Trung Tín