Hướng dẫn cài đặt ESET Remote Administrator Server

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt ESET Remote Administrator Server.

1. Vào đường dẫn bên dưới để lấy file cài đặt

DOWNLOAD ESET Remote Administrator

2. Chạy file cài đặt

Có thể lỗi 1603 sẽ xuất hiện, cách khắc phục:

  • Nếu đang chạy ESET Live Installer từ một vị trí được chia sẻ, sao chép các tập tin cài đặt trực tiếp vào đĩa và cố gắng cài đặt lại.
  • Chạy ERA Agent Live installer, kích chuột phải vào nó và chọn Run as Administrator.

3. Chọn Remote Administrator Server và chọn Next. Chọn ngôn ngữ cài đặt Language.

ESET Remote Administrator Server

4. Đọc End-User License Agreement. Nếu đồng ý, chọn I accept the terms in the license agreement chọn Next.

5. Dựa vào nhu cầu sử dụng để chọn thích hợp:

  • Microsoft SQL Server Express: Nếu có một SQL Microsoft hoặc cơ sở dữ liệu MySQL mà sẽ sử dụng với ESET Remote Administrator thì bỏ qua tùy chọn  này.
  • Web Console: Lựa chọn này sẽ cài đặt các dịch vụ Apache Tomcat cần thiết cho ESET Remote Administrator Server để quản lý khách hàng.ESET Mobile Device Connector: Điều này sẽ cài đặt các thành phần ESET Mobile Device Connector (EMDC), cho phép quản lý từ xa các thiết bị Android và iOS.
  • ESET Mobile Device Connector: Điều này sẽ cài đặt ESET Rogue Detection Sensor, một thành phần giúp xác định vị trí các máy tính không được quản lý trên mạng  để có thể triển khai các nguồn lực để cho phép quản lý của họ thông qua ERA.
  • Apache HTTP Proxy: KHÔNG NÊN TẤT CẢ NGƯỜI SỬ DỤNG CÀI ĐẶT APACHE HTTP PROXY. 

Chọn Install để tiếp tục

6. Chọn Activate with License Key nếu đã có key và chọn  Activate later để nhập key sau

7. All-In-One cài đặt sẽ cài đặt Microsoft SQL Express sử dụng các thiết lập mặc định và có thể chọn không cài đặt thành phần này nếu sử dụng một cơ sở dữ liệu có sẳn. Nếu đã bỏ qua vui lòng tới bước 9.

8. Users with a pre-existing database: Chọn Use existing user và nhập Database username, Password

9. Nhập Password và ConfirmPassword.

10. Điền các thông tin và chọn Next.

11. Sau khi hoàn thành. Cửa sổ Installation Successful sẽ hiện ra.

Video hướng dẫn chi tiết:

EvilTTK

PaciSoft.com