Hướng dẫn cài đặt ESET File Security

PACISOFT – Hướng dẫn cài đặt ESET FILE SECURITY (6.x)

1.Tải ESET FILE SECURITY về máy :

Bản 32-bit : Download 32-bit

Bản 64-bit : Download 64-bit

2.Double-click vào chương trình để cài đặt, chọn Next.

hinh1

3.Hộp thoại End-User License Agreement xuất hiện, chọn I accept the terms in the License Agreement, chọn next.

4. Chọn Complete và chọn Next.

hinh1

5.Nếu bạn muốn thay đổi nơi cài đặt chương trình, chọn Browse sau đó dẫn vào đường dẫn muốn cài đặt chương trình, chọn Install.

hinh1

6.Chọn Finish, ESET FILE SECURITY sẽ tự động hoạt động.

hinh1

7.Điền License Key vào mục Active with License Key và click Active.

hinh1

8.Chọn Done.

hinh1

9.Nếu đây là lần đầu bạn cài đặt, bạn cần phải tùy chỉnh ở mục Detection of potentially unwanted applications is not configured , sau đó chọn OK.

10. Chú ý nên chọn I want to be a part of ESET Live Grid (recommended), sau đó chọn OK.

hinh1