Chuyển về Free Office sau khi hết hạn dùng thử WSP

wps

Nếu bạn đã thử Kingsoft Office 2013 Professional trong thời gian thử nghiệm, nhưng vẫn chưa sẵn sàng để mua được chưa, bạn sẽ được yêu cầu để vào chế độ xem của Kingsoft Office sau khi dùng thử 30 ngày hết hạn. Điều này có nghĩa, bạn chỉ có thể mở và xem các tập tin văn phòng bao gồm các tài liệu, bảng tính và thuyết trình, thay vì chỉnh sửa chúng.

Kingsoft Office 2013 có hai phiên bản – Office 2013 phiên bản Professional và Office 2013 phiên bản miễn phí. Các phiên bản mới nhất, Office Professional 2013 9.1.0.4490 và Office 2013 miễn phí 9.1.0.4480 chỉ khác trong VBA và Macro, mà chỉ có sẵn trong phiên bản Professional.

Để tiếp tục sử dụng Kingsoft Office 2013, bạn có thể chuyển đổi phiên bản chuyên nghiệp của bạn cho phiên bản miễn phí – nếu bạn không cần VBA và các tính năng Macro

Bạn sẽ cần phải:

  • Gỡ Kingsoft Office Professional 2013
  • Cài đặt Kingsoft Office miễn phí 2013